top of page

ตั้งเลี่ยงสุน Tangliangsun

ชื่อร้าน ตั้งเลี่ยงสุน Tangliangsun

ที่ตั้ง 93/95 ถนน เจิมจอมพล ตำบล ศรีราชา อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110

เวลาทำการ เปิด 06.00-16.00 น.

โทรศัพท์ 038 321 810

ประเภทร้านอาหาร Casual Dinning
Comments


bottom of page