top of page

ต้นกล้าฟ้าใส (TONKLARFACAI) สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ชื่อร้าน ต้นกล้าฟ้าใส (TONKLARFACAI) สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ที่ตั้ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาคารผู้ป่วยในพิเศษชั้น 14 (ร้านต้นกล้าฟ้าใส)

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เวลาทำการ เปิด 07:00 - 20:00

Website https://www.tonklarfacai.com

Facebook https://www.facebook.com/tonklarfacai

Instagram @Tonklarfacai

โทรศัพท์ 083 239 6566

ประเภทร้านอาหาร Sensational Vegan, Casual Dinning

Comments


bottom of page