top of page

ฟ้าธาราคอฟฟี่ Fahtara Coffee

ชื่อร้าน Fahtara Coffee & Restaurant

ที่ตั้ง 7/15 ถ. ท่าแพ ตำบล ช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

เวลาทำการ เปิด 12:00–22:00 น. ปิดทำการวันจันทร์ Facebook https://www.facebook.com/fahtaracoffee

โทรศัพท์ 085 073 5746

ประเภทร้านอาหาร Casual Dinning
Comments


bottom of page