top of page

ไคซินไช่ Kaixin Cai (Happy Veggies)

ชื่อร้าน ร้านอาหารเจ-มังสวิรัติ ไคซินไช่

ที่ตั้ง 5-6 ตลาดแยกมณียา ซอย ท่าอิฐ ต.บางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี

นนทบุรี 11000

เวลาทำการ เปิดวันจันทร์-อาทิตย์ 10:00-19.30 น.

โทรศัพท์ 0625969446 Facebook https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B9%88/1554024324846780

ประเภทร้านอาหาร Casual Dinning

Comments


bottom of page