top of page

Matti’s แม็ตตี้ - Organic.Farm.Food เมืองทองธานี

ชื่อร้าน Matti’s แม็ตตี้ - Organic.Farm.Food

ที่ตั้ง 55/430 ถนน บอนด์สตรีท ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

เวลาทำการ เปิดวันอังคาร-อาทิตย์ 10:00-20.00 น. ปิดทำการวันจันทร์ Facebook https://www.facebook.com/mattis.bkk.fb/

โทรศัพท์ 088 914 9647

ประเภทร้านอาหาร Casual Dinning
Comments


bottom of page